Aankoopvoorwaarden

Aankoopvoorwaarden

Laatst bijgewerkt 2023-09-15

ALGEMENE VOORWAARDEN

INLEIDING

Deze aankoop- en leveringsvoorwaarden (aankoopvoorwaarden) zijn van toepassing wanneer u een product/service koopt van Work System Sweden AB en zijn dochterondernemingen en partners (hierna 'Work System' of 'Wij' genoemd). De aankoopvoorwaarden gelden zowel voor u als privépersoon als voor u als vertegenwoordiger van een bedrijf. De voorwaarden verschillen per geval, afhankelijk van het feit of u de aankoop als particulier of als bedrijf uitvoert. De aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op de bovenstaande situaties, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen verkoper en koper.

PRIJZEN

De huidige prijzen zijn gepubliceerd op de startpagina van Work System en eventuele kortingen gelden op deze prijzen. De prijzen zijn exclusief BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) tenzij u een actieve keuze maakt op de startpagina. In geval van prijsafwijkingen en/of duidelijke onnauwkeurigheden in, bijvoorbeeld, drukwerk of op de startpagina, heeft Work System het recht omde fout te corrigeren.

Work System behoudt zich het recht voor prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zoals export-/importkosten, belastingen of vergelijkbare kostenposten na het sluiten van een overeenkomst. Offerteprijzen zijn 30 dagen geldig vanaf het opstellen van offertes/prijsvoorstellen, tenzij anders overeengekomen.

BETALING

Work System biedt verschillende betaalmogelijkheden. De beschikbare betaalmogelijkheden en eventuele beperkingen worden aangegeven bij het afrekenen. De betalingsdienstaanbieders en wij hebben het recht te kiezen welke betaalmethodes van tijd tot tijd worden aangeboden. De betalingsopties kunnen ook worden beïnvloed door het type klant en de onderstaande factuurvoorwaarden.

Bij de facturering gebruikt Work System 30 dagen netto vanaf de factuurdatum. Bij een betaling na de vervaldag wordt een interest in rekening gebracht volgens de specificaties van de factuur. Factuuraankopen vereisen dat het bedrijf kredietwaardig is op basis van onze beoordeling. Om deze waarborg te kunnen bieden, behoudt Work System zich het recht voor kredietinformatie in te winnen. In geval van een niet-goedgekeurd kredietonderzoek is een vooruitbetaling vereist.

Als u ervoor kiest een creditcard of creditcard te gebruiken, wordt het geld op de kaart gereserveerd op het moment van de bestelling. Het geld wordt vervolgens definitief verrekend wanneer de goederen ons magazijn verlaten voor levering aan u of een van onze partners.

In het geval van een gedeeltelijke verzending mag dit niet in afwachting van de uiteindelijke levering worden vermeld. Ook mogen er geen betalingen worden uitgevoerd voor dubieuze debiteuren die voortvloeien uit het product of de dienst. Raadpleeg het gedeelte 'Antwoord voor fouten' voor meer informatie.

PRODUCTINFORMATIE

Informatie, foto's en andere gegevens op de website, brochure, advertentie of ander marketingmateriaal worden zorgvuldig gecontroleerd, maar maken geen claims dat ze volledig zijn. Alle beeldinformatie moet worden gezien als een illustratie en geeft mogelijk niet het exacte beeld, functie of oorsprong weer.

Work System accepteert geen vergoedingseisen en/of bijkomende schade die zijn ontstaan door de hierboven vermelde taken.

TEKENINGEN EN BESCHRIJVINGEN

Tekeningen, foto's, technische beschrijvingen en monsters met betrekking tot het artikel of de productie ervan, die door de ene partij aan de andere worden overgedragen, blijven eigendom van de overhandigde partij. Deze mogen niet worden gebruikt voor een ander dan het beoogde doel zonder toestemming van de andere partij zonder toestemming van de andere partij. Ze mogen ook niet zonder toestemming worden doorgegeven of anderszins aan derden worden overgedragen. Afbeeldingen, teksten en technische beschrijvingen zijn auteursrechtelijk beschermd.

WIJZIGINGEN AAN VOERTUIGEN

Work System wijst elke aansprakelijkheid af voor wijzigingen van de testmethoden, CO2-meetwaarden en andere technische of juridische beperkingen die van invloed kunnen zijn op de op- en ombouw van voertuigen. Work System kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen op belastingen en heffingen, zoals de motorrijtuigenbelasting. Voor bepaalde soorten bouwwerken/installaties kan een vergunningsinspectie vereist zijn. Deze service is niet inbegrepen in de prijs van de installatie, maar kan apart worden aangeschaft.

LEVERING

Tenzij anders overeengekomen, wordt het product af opslagplaats verkocht door Work System. De verantwoordelijkheid wordt overgedragen wanneer de vervoerder of klant de goederen ophaalt bij Work System Sweden AB. Afwijkingen zijn mogelijk in de verwachte leveringsdatum. Als we niet op tijd kunnen leveren, informeren we u over de nieuwe levertijd. Controleer de goederen altijd bij ontvangst. Als er sprake is van transportschade, moet dit dezelfde dag nog worden gemeld, zodat we een klacht kunnen indienen bij onze vervoerder.

Tenzij anders vermeld, worden hier vervoerkosten aan toegevoegd voor alle producten die niet aan en/of op een Work System-vestiging worden geleverd. Vervoerkosten kunnen ook worden toegevoegd voor dit ordertype worden als de levertijd een expressverzending inhoudt (sneller dan de standaardlevering van de vervoerder). In dat geval wordt dit mondeling, per e-mail of in de opdrachtbevestiging meegedeeld. Tenzij anders overeengekomen, worden geen verpakkingskosten in rekening gebracht.

Afhankelijk van de betaal- en leveringsoplossing die u hebt gekozen, bent u verantwoordelijk voor het activeren, afhalen of in ontvangst nemen van uw pakket volgens de instructies die wij of de betreffende vervoerder hebben ontvangen. Bij levering kan het nodig zijn een geldig identiteitsbewijs voor te leggen en/of het pakket middels een handtekening te activeren.

We behouden ons het recht voor geen bestelling/boeking uit te voeren als de goederen niet voorradig zijn, als er een technische fout is, als er een vermoeden van fraude bestaat of als er andere vergelijkbare situaties zijn.

MONTAGE, INSTALLATIE & VEILIGHEID

Work System veronderstelt dat de koper van de producten de nodige kennis heeft met betrekking tot de montage en/of het gebruik. Als koper bent u verantwoordelijk voor de deskundige en correcte installatie van de afgeleverde goederen. In geval van twijfel moet Work System of een van onze partners worden ingeschakeld voor de installatie.

Wanneer Work System of een van onze gecertificeerde ProPartners wordt ingehuurd voor de montage of installatie van apparatuur in uw voertuig, verbinden wij ons ertoe de service vakkundig uit te voeren. Bij Work System geven we prioriteit aan uw veiligheid en zorgen we ervoor dat wij de veiligste producten en installaties afleveren op basis van beproefde methoden, zoals crashtests, sterktetests en ervaring. 90% van onze orders is uniek en afgestemd op de uiteenlopende voertuigmodellen, toepassingen en belastingen. Ondanks onze proactieve veiligheidsmaatregelen is het niet mogelijk te voorspellen of te garanderen wat er gebeurt bij een ongeval of botsing. Als onze monteurs, met de ervaring die ze hebben, van mening zijn dat de oplossing ongeschikt is, stoppen ze met de montage en nemen ze contact met u op om samen de optimale oplossing te vinden. Eventuele wijzigingen in dit verband kunnen een invloed hebben op de prijs.

U bent als klant verplicht ervoor te zorgen dat de installatie conform de overeenkomst kan worden uitgevoerd en dat de voertuiginformatie en andere verstrekte specificaties correct zijn. Uitzonderingen zijn toegestaan als Work System de mogelijkheid heeft gekregen het voertuig te controleren vóór de offerte. Bovendien moet het voertuig op de afgesproken tijd op de aangegeven plaats worden achtergelaten en intern grondig gereinigd. Het niet naleven van deze voorwaarden kan leiden tot extra kosten.

Work System is er verantwoordelijk voor dat het voertuig niet wordt beschadigd als het wordt ingeleverd. Deze verantwoordelijkheid start op het moment dat het voertuig op de aangegeven plaats is geparkeerd en de sleutels aan Work System zijn overgedragen. Voorwerpen of uitrusting die zijn achtergelaten en niet tot de normale uitrusting van het voertuig behoren, vallen niet onder de aansprakelijkheid van Work System, tenzij een overeenkomst is gesloten. De verantwoordelijkheid van Work System eindigt bij teruggave van de sleutels aan de klant. Work System kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die oorspronkelijk aanwezig was of die niet te wijten is aan nalatigheid van onze kant.

GARANTIE

Work System biedt 36 maanden productgarantie op alle onderdelen van de Work System interieursystemen, dubbele laadvloeren en imperiaals. De garantieperiode wordt met 24 maanden verlengd als de installatie op/in het voertuig wordt uitgevoerd door Work System of door ons gecertificeerde ProPartner.

Voor andere producten geldt een garantietermijn van 12 of 24 maanden en kan voor elk product afzonderlijk worden bepaald. Informatie over de garantieperiode van elk product is te vinden op de startpagina van Work Systems.

De garantie vervalt als de schade/het probleem het gevolg is van:

- Incorrecte montage
- Nalatigheid
- Externe schade aan het voertuig, bijvoorbeeld een botsing
- Normale slijtage/veroudering
- Andere omstandigheden waar Work System geen invloed op heeft

VERANTWOORDELIJKHEID

Work System verbindt zich ertoe eventuele fouten te verhelpen die te wijten zijn aan constructie-, materiaal- en montagefouten die binnen de garantieperiode optreden. De storing moet vakkundig zijn beoordeeld op afwijkingen van de acceptabele normen en tijdens het correcte gebruik, de opslag of de hantering zijn opgetreden. De aansprakelijkheid geldt niet voor gebreken die zijn veroorzaakt door omstandigheden die zijn ontstaan na ontvangst, zoals gebrekkig onderhoud, externe schade, onjuiste montage van de koper en/of abnormale slijtage/afbraak. Work System aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor gebreken aan producten die in wedstrijden worden gebruikt of waarvan het product intensiever is gebruikt dan verwacht bij het sluiten van de overeenkomst.

In geval van gebreken waarvoor Work System verantwoordelijk is, heeft Work System het recht te beslissen of het product moet worden gerepareerd of vervangen. De reparatie of vervanging kan worden uitgevoerd bij de koper of bij het door Work System aangewezen servicecentrum. De verkoper kan ook verzoeken het artikel ter reparatie naar de opgegeven servicewerkplaats te sturen. 

In geval van claims voor een defect product, past Work System de volgende opties toe:

1. Een nieuw artikel wordt direct verzonden en de klant retourneert het defecte artikel binnen 30 dagen. Als het artikel niet wordt geretourneerd of als de fout niet wordt aanvaard, wordt het product in rekening gebracht. Als Work System geen defect van het originele artikel kan identificeren, moet het vervangende artikel worden geretourneerd. In een dergelijk geval heeft Work System ook het recht de extra kosten die zijn ontstaan in rekening te brengen.

2. De klant stuurt het defecte artikel terug naar Work System. Na onderzoek van Work System en goedkeuring van de retourzending wordt een nieuw artikel verzonden. Als u het defect niet als klacht wordt geaccepteerd, kan Work System de extra kosten in rekening brengen.

Bij fouten met betrekking tot gemonteerde producten of de montage zelf is Work System verantwoordelijk voor het verhelpen van de fout door middel van problemen oplossen, reparaties, vervanging, updates of vergelijkbare maatregelen binnen een redelijke termijn. Dit moet gebeuren in de vestiging waar de montage werd uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. Het verhelpen van storingen kan ook worden uitgevoerd door een andere Work System-vestiging of door een andere door Work System aangewezen leverancier. Work System meldt de klant de tijd en plaats om de fout te verhelpen. Houd er rekening mee dat het oplossen van problemen/reparaties in meerdere keren kan gebeuren. Het is de verantwoordelijkheid van de klant ervoor te zorgen dat het voertuig naar de overeengekomen plaats wordt gebracht. Vervangen goederen en/of onderdelen moeten ter beschikking van de verkoper of de werkplaats worden gesteld. 

Work System is niet verantwoordelijk voor fouten die het gevolg zijn van het materiaal dat door de koper is geleverd of voor het indienen van een verzoek om een oplossing die door Work System niet wordt aanbevolen. Work System kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen in producten die buiten het standaardassortiment van Work System vallen en die op verzoek van de klant zijn aangekocht. Klachten over dit producttype ten opzichte van de leverancier zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Work System helpt bij het oplossen van problemen als het product door ons is gemonteerd/geïnstalleerd. Eventuele vervangingen zijn voor rekening van de klant of de leverancier.

Als een product wordt geretourneerd vanwege geschillen of een klacht met betrekking tot de inbouw, bijvoorbeeld bij de bevestiging van het voertuig, is Work System niet verantwoordelijk voor het herstellen van het voertuig. Als de klant het product zonder inbouw/installatie in het voertuig koopt, is de klant zelf verantwoordelijk voor de in- en uitbouw van het product. 

Work System is verantwoordelijk voor foute verzendingen die door ons zijn veroorzaakt, op voorwaarde dat de koper niet heeft begrepen of redelijkerwijs had kunnen vaststellen dat de fout is geëxporteerd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper bij levering zo snel mogelijk na te gaan of het juiste product en de juiste hoeveelheid is verkregen.

Behalve zoals hierboven bepaald, is de verkoper niet aansprakelijk voor eventuele fouten. De verkoper is ook niet verplicht de koper te vrijwaren van verlies van productie, verlies van winst of andere indirecte schade. Deze beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper is echter niet van toepassing wanneer de verkoper zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid. Het verhelpen van storingen betekent niet dat de garantieperiode of andere termijnen worden verlengd of vernieuwd.

HERROEPINGSRECHT, RETOURZENDING EN KLACHTEN

Work System biedt u als klant 30 dagen het recht op annulering op voorraadartikelen. Voorraadartikelen zijn alle producten waarbij de levertijd op onze startpagina is ingesteld op '1 dag'.

Als u een product wilt retourneren, moet u altijd contact opnemen met Work System om een retourticket aan te maken. Pas na goedkeuring door Work Systems mag het product worden geretourneerd door de koper, die tevens verantwoordelijk is voor de retourzending, de staat van het artikel en de verpakking tijdens het transport. De goederen moeten duidelijk worden vergezeld van het door Work System verstrekte retourformulier.

Voor een volledige creditnota/terugbetaling moeten het artikel en de verpakking in nieuwe staat en dus verkoopbaar zijn. Bij een geaccepteerde retour wordt het bedrag gecrediteerd/terugbetaald. Eventuele kosten voor verzending, retourvracht en montage worden niet gecrediteerd/terugbetaald.

Een klacht moet binnen 14 dagen (handelaar) of 2 maanden (consument) nadat u het gebrek hebt opgemerkt of redelijkerwijs had moeten opmerken, schriftelijk bij Work System worden ingediend. In het geval van gebreken die bij ontvangst zouden moeten zijn opgemerkt, is het de verantwoordelijkheid van de koper om Work System onmiddellijk na ontvangst op de hoogte te stellen. Als de koper niet binnen de hier vermelde periode rapporteert aan Work System vervalt het recht op het claimen van het defect.

Wet op aankopen op afstand (alleen van toepassing op particulieren)

Als u koopt als particulier hebt u volgens de wet op aankopen op afstand het recht uw aankoop zonder opgaaf van reden te herroepen. Dit moet ons echter zo snel mogelijk na 14 dagen na ontvangst van de levering op de hoogte worden gesteld. U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending en de staat en verpakking van het artikel tijdens de retourzending.

Nadat Work System de retourzending heeft ontvangen en geaccepteerd, wordt er een terugbetaling uitgevoerd. Bij de uitoefening van het herroepingsrecht hebben wij het recht een waardevermindering van de waarde van het artikel uit te voeren indien u een grotere afmeting van het artikel heeft gebruikt dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op een vervulde service, zoals de installatie van apparatuur in voertuigen. Goederen die volgens uw instructies zijn vervaardigd of een duidelijk persoonlijk karakter hebben, vallen niet onder het herroepingsrecht.

ONTHEFFINGSGROND

De volgende omstandigheden vormen een ontheffingstgrond wanneer zij tot gevolg hebben dat de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd of een onredelijke last vormt: een arbeidsconflict en elke andere omstandigheid die de partijen niet kunnen overwinnen, zoals natuurrampen, overstromingen, brand, inbraak, oorlog, mobilisatie of onvoorziene militaire terugroepacties van gelijke omvang, vordering, inbeslagneming, valutarestricties, oproer en opstand, verstrekking van middelen, algemene artikelknooppunten, inkortingen op drijfvermogen en gebrekkige leveringen of vertragingen door onderaannemers veroorzaakt door dergelijke vrijstelling.

Omstandigheden die zich voordeden toen de overeenkomst werd aangegaan, vormen slechts een ontheffingsgrond als de gevolgen ervan voor de uitvoering van de overeenkomst, indien dit niet kon worden voorzien. Het is de verantwoordelijkheid van de partij die een beroep wenst te doen op de ontheffingsgrond om de andere partij onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van het voorval en van de beëindiging ervan. Indien de koper door een ontheffingsgrond wordt gehinderd, vergoedt hij de verkoper voor de kosten die hij heeft gemaakt om de goederen te beveiligen en te beschermen.

Indien de vervulling van de overeenkomst langer dan zes maanden vertraging oploopt vanwege de bovenvermelde ontheffingsgrond, heeft elke partij, zonder beperking van de overige bepalingen, het recht de overeenkomst te beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

KLACHTEN EN GESCHILLEN

Als u vragen of klachten hebt met betrekking tot uw aankoop, kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice. U kunt ons bereiken via info@worksystem.be of 486 85 85 18.

Eventuele geschillen worden in eerste instantie opgelost in overleg met onze klantenservice. Als consument kunt u zich wenden tot de het online platform voor geschillenbeslechting van de EU als u advies of hulp nodig hebt. Voor bedrijven gelden de bepalingen van 17-21 §§ van het Kooprecht.

Ongeacht de bovenstaande uitspraken kunnen geschillen of vorderingen juridisch worden betwist. Dit betekent dat een geschil over deze overeenkomst en de geldigheid, interpretatie of toepassing ervan definitief wordt beslecht door de rechtbank van België of door een arbitragecommissie. Alle informatie die tijdens de arbitrageprocedure wordt verstrekt, alsmede beslissingen en arbitrage die op grond van de procedure aangekondigd zijn, vallen onder de geheimhoudingsplicht. Informatie die vertrouwelijk is, mag niet aan derden worden bekendgemaakt zonder de schriftelijke toestemming van alle partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de executie van of anderszins in overeenstemming met de wet.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Work System Sweden AB, org. nr. 556782-6713, met adres Industrivägen 11B, 561 61 Tenhult, is de gegevensbeheerder verantwoordelijk voor het gebruik van de persoonsgegevens die worden ingezameld en verwerkt onder het handelsmerk Work System.

Work System respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u ons met een gerust hart uw gegevens kunt toevertrouwen. Work System streeft er daarom altijd naar uw persoonsgegevens optimaal te beschermen en te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. Openheid staat hoog in het vaandel bij Work System en daarom willen we dat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Ons privacybeleid, dat u hier kunt vinden, bevat alle informatie die u nodig hebt.
loader